เล่าสู่กันฟัง

- การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพประเทศเยอรมันระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2549
- การศึกษาดูงานประเทศจีนมหาวิทยาลัย Shandong ระหว่างวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2550
- การศึกษาดูงานประเทศอิตาลี, สวิซเซอร์แลนด์, เยอรมัน ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2551
- การศึกษาอบรมครูสอนภาษาจีน ณ ประเทศจีน มหาวิทยาลัย Southwest University ระหว่างว้นที่
  13-30 พฤษภาคม 2552