Krupornthip


ประวัติส่วนตัว
นางสาวภรณ์ทิพย์  มีสุข
ชื่อเล่น ครูหน่อย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์LaughingKissKissวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016048 sec.