ประวัติส่วนตัว

นางสาวภรณ์ทิพย์  มีสุข
ชื่อเล่น ครูหน่อย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์LaughingKissKiss