ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ครูดาวรุ่ง  เดชบุญ 
ชื่อเล่น แต๋ว
แผนกวิชา การเลขานุการLaughing