ประวัติส่วนตัวLaughing ชื่อ นางสาวอังศุพิชญ์  นามสกุล ภักดี 
Kiss ชื่อเล่น กวาง 
Innocent วัน/เดือน/ปีเกิด 25 เมษายน 2534
Embarassed ที่อยู่ 394 หมู่ 13 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Wink แผนกสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) 
     การศึกษา
-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา
-ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
-ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Sealed เบอร์โทร 095-6973060