ประวัติส่วนตัว

ชื่อ.......นางศศิญา   เจริญสุข
ชื่อเล่น..ญา
เกิด......9 กันยายน 2519
ที่อยู่ ....111/42 หมู่ 20 ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย
โทร......090-3296996
แผนกวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
SmileKissWinkTongue OutLaughingSmile