nattaya


ประวัติส่วนตัว
นางนาตยา  นาพนมไชย ชื่อเล่น ป้าอืด แผนกที่สอนแผนกวิชาการตลาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.017551 sec.