ประวัติส่วนตัว

นางนาตยา  นาพนมไชย ชื่อเล่น ป้าอืด แผนกที่สอนแผนกวิชาการตลาด