DVE


ติดต่อเรา

                     ติดต่องานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                      เบอร์โทรศัพท์ 0 5371 3036 ต่อ 103

                      e-mail : poodum424@gmail.com

                      เวลาทำการ 08.00 น. - 17.00น. (พัก 12.00น. - 13.00น.)   

                      วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์

                      วันหยุด : วันเสาร์,วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

                      แผนที่ : คลิก


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.042391 sec.