ข้อมูลส่วนตัว

ivn-10.gif
  
ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ   สุเดชมารค (ครูเป้)
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
ติดต่อ : 087-5455572 
ห้องทำงาน : อาคาร1 ชั้น3 ห้อง3 (133)
vn-68.gif
ตารางสอน 1/2559

13242314_10209153868022433_1712985164_o.jpg

SmileประวัติการศึกษาSmile

ระดับการศึกษา สถานศึกษาInnocent
ประถมศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
มัธยมศึกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
ปริญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                           
vn-68.gif             

anigif_enhanced-buzz-29894-1371499489-2.gif

 Wink วิชาที่สอน Wink
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
3000-1405 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ