>> ผลงานนักเรียน <<

VS_2.png       ' ผลงานนักเรียน '   VS_3.png

การออกแบบและคำนวณหาปริมาตรของ'กล่องของขวัญ'

วิชาคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558

vn-68.gif

12899849_10208697628296725_495707284_n.jpg     12895316_10208697627616708_982533141_n.jpg
vn-68.gif

12596392_10208697627976717_865599396_n.jpg    12834758_10208697628176722_1152319616_n.jpg

vn-68.gif

12380434_10208700248162220_768426137_n.jpg   12380581_10208700257202446_1880375417_n.jpg
vn-68.gif

12404661_10208700248202221_875283866_n.jpg    12596395_10208700247762210_268082604_n.jpg
vn-68.gif
12721860_10208700247642207_1020654957_n.jpg   12900060_10208700247962215_2137980573_n.jpgaln-92.gif
ผลงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชศว.2 , ชศบ.2 , ชศป.2 , ชคอ.2/1 , ชคอ.2/2 , ชคอ.2/3 , ชคอ.2/4 ,ชคค2 ,ชคค3 , ชคผ2