2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ

นักเรียนสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

fr-14.png

>>ใบงานที่1

>>ใบงานที่2   2016-11-03 

>>ใบงานที่3   2016-11-07 

>>
ใบงานที่4   2016-11-07gcb-242.gif

>>ใบงานที่5

>>ใบงานที่6

>>ใบงานที่7

>>ใบงานที่8URD-36.png