มกราคม

ลำดับที่   วันที่                                  รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 4 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี สีขาว ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 002/2559
2 11 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันครู ประจำปีก 2559 คำสั่งที่ 011/2559
3 11 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรปัญญาภิวัฒน์ คำสั่งที่ 013/2559
4 11 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน CVC มินิมาราธอน 2016 คำสั่งที่ 010/2559
5 12 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 016/2559
6 13 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพ คำสั่งที่ 021/2558
7 17 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประกอบพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 012/2559
8 18 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน คำสั่งที่ 031/2559
9 19 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chiangrai Vocation Collage Big Cleaning Day 5ส. ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 033/2559
10 20 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมห้องพักและบริการอาหารและเครื่องดื่ม คำสั่งที่ 039/2559
11  22 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 043/2559
12  25 ม.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 คำสั่งที่ 045/2559