2557

ลำดับที่ ชื่อเกียรติบัตร ได้รับจาก วันที่รับ เอกสารอ้างอิง
1  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โรงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลปีใหม่  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 มกราคม 2557 01
2  ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ค่ายย่อยที่ 2 ในงาน "ชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6"  ผู้บังคับการค่ายย่อที่ 2 17 - 20 มีนาคม 2557 02
3  ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 21 มีนาคม 2557 03
4  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โรงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24 เมษายน 2557 04
5 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 11 กรกฎาคม 2557 05