pariwit


ธันวาคม

เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครุ บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมบอกรักพ่อ ทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการ
'ต้นไม้แห่งความดี สัญญานี้แด่พ่อ' เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

05.jpg04.jpg03.jpg02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานพิธีสงฆ์ และจัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี และนักเรียน นักศึกษา
จัดกิจกรรม บอกรักพ่อ ภายใต้โครงการ 'ต้นไม้แห่งความดี สัญญานี้แด่พ่อ' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg


เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบรถจักรยาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ
'สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

03.jpg02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
 
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

เส้นคั่น.gif
5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

02.jpg01.jpg

เส้นคั่น.gif
8 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ให้กับครู ที่ได้รับรางวัลสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

08.jpg01.jpg03.jpg04.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpgเส้นคั่น.gif
9 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพันธกิจ 'มหาไทยใสสะอาด' ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
9 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpgเส้นคั่น.gif
11 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 'Bike for Dad' ของจังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg
เส้นคั่น.gif
14 ธันวาคม 2558 แสดงผลงานแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม กับการสร้างสรรค์ 'ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2558'
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอาชีวศึกษา ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ ไบเทคบางนา

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

เส้นคั่น.gif
16 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ เพื่อเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ปี 2559 และงานเปิดบ้านงานอาชีพ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
18 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษา
จำนวน 400 คน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านอาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
21 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม 'ฮักบ้านแป๋งเมือง' ต้องรับเทศกาลท่องที่ยวปี 2559 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
22 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpgเส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บจก. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป แนะแนวการศึกษาต่อ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg
เส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย ร่วมโครงการ 'ฮักบ้านแป๋งเมือง' ต้อนรับเทศกาล
ปี 2559 ณ ถนนบรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะ
ร่วมงานสภากาแฟ ของจังหวัดเชียงราย ณ สวนไม้งานริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
24 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จัดกิจกรรมคริสมาสและสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
28 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู
ร่วมเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559
ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
29 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู 
ร่วมแสดงความยินดีกิจกรรจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ผลิตภัณฑ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทะลุเป้าแล้ว
ตามโครงการเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ 2559 จำนวน 1,022,625 บาท 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
29 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์), รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอาคม  สุขพันธ์),
ปลัดจังหวัดเชียงราย, คลังจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.551161 sec.