ธันวาคม


เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครุ บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมบอกรักพ่อ ทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการ
'ต้นไม้แห่งความดี สัญญานี้แด่พ่อ' เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

05.jpg04.jpg03.jpg02.jpg01.jpg




เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานพิธีสงฆ์ และจัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี และนักเรียน นักศึกษา
จัดกิจกรรม บอกรักพ่อ ภายใต้โครงการ 'ต้นไม้แห่งความดี สัญญานี้แด่พ่อ' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg






เส้นคั่น.gif
4 ธันวาคม 2558 คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบรถจักรยาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ
'สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

03.jpg02.jpg01.jpg




เส้นคั่น.gif
5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
 
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg





เส้นคั่น.gif
5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

02.jpg01.jpg





เส้นคั่น.gif
8 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ให้กับครู ที่ได้รับรางวัลสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

08.jpg01.jpg03.jpg04.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg



เส้นคั่น.gif
9 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพันธกิจ 'มหาไทยใสสะอาด' ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

02.jpg01.jpg



เส้นคั่น.gif
9 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg



เส้นคั่น.gif
11 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 'Bike for Dad' ของจังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg




เส้นคั่น.gif
14 ธันวาคม 2558 แสดงผลงานแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม กับการสร้างสรรค์ 'ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2558'
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอาชีวศึกษา ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ ไบเทคบางนา

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg





เส้นคั่น.gif
16 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ เพื่อเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ปี 2559 และงานเปิดบ้านงานอาชีพ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg



เส้นคั่น.gif
18 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษา
จำนวน 400 คน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านอาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg




เส้นคั่น.gif
21 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม 'ฮักบ้านแป๋งเมือง' ต้องรับเทศกาลท่องที่ยวปี 2559 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg




เส้นคั่น.gif
22 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg



เส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บจก. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป แนะแนวการศึกษาต่อ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg




เส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย ร่วมโครงการ 'ฮักบ้านแป๋งเมือง' ต้อนรับเทศกาล
ปี 2559 ณ ถนนบรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg



เส้นคั่น.gif
23 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะ
ร่วมงานสภากาแฟ ของจังหวัดเชียงราย ณ สวนไม้งานริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg



เส้นคั่น.gif
24 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จัดกิจกรรมคริสมาสและสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg




เส้นคั่น.gif
28 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู
ร่วมเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559
ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg




เส้นคั่น.gif
29 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู 
ร่วมแสดงความยินดีกิจกรรจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ผลิตภัณฑ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทะลุเป้าแล้ว
ตามโครงการเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ 2559 จำนวน 1,022,625 บาท 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg




เส้นคั่น.gif
29 ธันวาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์), รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอาคม  สุขพันธ์),
ปลัดจังหวัดเชียงราย, คลังจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg