เมษายน

เส้นคั่น.gif
 1 เมษายน 2559 ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนปรับวิชาพื้นฐาน ของนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
5 เมษายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก สอนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 8 ชั่วโมง รายวิชาการทำข้าวเกรียบฟักทอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
6 เมษายน 2559 คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกาาเชียงราย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
5 เมษายน 2559 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
8 เมษายน 2559 ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ ณ สถานประกอบการ Mk สาขา Bigc สะพานควาย กรุงเทพมหานคร

01.jpgเส้นคั่น.gif
11 - 17 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย โดยมีท่านประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
11 เมษายน 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรม 'ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์' ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
18 เมษายน 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) และรองผู้ว่าราชการเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล และนายอาคม สุขพันธ์) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
26 - 28 เมษายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาชีวะ เสริมสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมอาชีวศึกษา โดยวิทยากร คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ร่วมก่อตั้งทีวีบูรพา จำกัด ผู้จัดทำรายการ กบนอกกะลา คนค้นคน คิดข้ามเมฆ หลุมดำ จุดเปลี่ยน

01.jpg02.jpg