วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง
เชียงราย 57000
เบอร์โทร 053-713036