suriyaComIT


กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอน จำนวน 6 รายวิชา ภาคเเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014707 sec.