suriyaComIT


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 2901 2011 รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น คลิกที่นี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014941 sec.