Himarachi


วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
สื่อการสอนเทเบิลเทนนิส

คลิปการเสิร์ฟลูกปิงปอง

กีฬาฟุตซอล

กติกาฟุตซอล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014446 sec.