กิจกรรมอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

line_467645080363179.jpg


                                                                          line_467564405036559.jpg                line_467570095822020.jpg