2700 - 1002 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว