บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคี ปี 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

     1.1  บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2. สาขาวิชาการโรงแรม

       2.1 137 Pillars House Chiang Mai

       2.2  สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือตอนบน

       2.3 สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือตอนล่าง

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

       3.1  บริษัท เควินสปอร์ต อินเตอร์เทรค จำกัด

4. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

       4.1  ร้านอาหารมุมไม้

       4.2  สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)

1.  ภาควิชาการท่องเที่ยว

   1.1 บริษัท โคโคนัท จำกัด

   1.2 บริษัท เชียงรายคายัค จำกัด

   1.3 บริษัท เชียงใหม่นอร์เทริ์นทัวร์แอนด์เทรดกิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

   1.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพรทราเวล

   1.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดสตาร์ทราเวล

   1.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย ทริปส์

   1.7 บริษัท หลวงพระบาง แทรเวล จำกัด

   1.8 บริษัท ทัวร์ออนไลน์ จำกัด

2.  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

   2.1 บริษัท เดอะวอนเดอร์เรอร์ จำกัด

   2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมพลี 1986

   2.3 Mix Restaurant and bar

   2.4 ร้าน ไวท์การ์เด้น

   2.5 ร้าน 49 Garden café’& Bistro

   2.6 ปายริเวอร์ คอร์เนอร์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอร์รอ  

   2.7 โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่

   2.8 โรงแรมรอยัล ล้านนา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)

1.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

   1.1 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

   1.2 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   1.3 บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด

   1.4 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว และภาควิชาการท่องเที่ยว

   2.1 สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยว ภาคเหนือ

3.  ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

   3.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)