บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคี ปี 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   1.1 บริษัท เควินสปอร์ต อินเตอร์เทรค จำกัด

   1.2 บริษัท รมณ 2017 จำกัด

2. สาขาวิชาการตลาด

    2.1 บริษัท อาเซียน คอนเน็คทัวร์ เซอร์วิส

    2.2 วรรณภา อิฐบล็อก

3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

    3.1 บริษัท คาทิลิยา จำกัด

    3.2 โรงแรมนาคนครา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)

1.  ภาควิชาการท่องเที่ยว

     1.1  บริษัท D.O.I Tour   

     1.2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อบบี้ แฮปปี้ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

     1.3 เอเชียทริปส์

     1.4 เชียงใหม่ทัวร์  ออนไลน์

     1.5 พัชรพร ทราเวล

     1.6 เอเอ แฟร์ ทัวร์

     1.7 บริษัท ฟลายอิงฟิช

     1.8 บริษัท ชัยมาเชเต้

     1.9 บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จำกัด สาขาภาคเหนือ

     1.10 บริษัท หลวงพระบางทราเวล

2.  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

    2.1 บริษัท เบนนิสัน จำกัด (ปายริเวอร์คอร์เนอร์)

    2.2 The Salad House

    2.3 บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด

    2.4 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

    2.5 บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

3. ภาควิชาการบัญชี

    3.1 บริษัท ศิรลาภ 11 จำกัด

4. สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

    4.1 CP ALL