บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคี ปี 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     1.1 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

     2.1 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

     3.1 ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

    3.2 ร้าน อาข่าคอทเทจ

    3.3 Paipaa Café (ไปป่า คาเฟ่)

    3.4 Tamarind Bistro And Music House

    3.5 ภูพานรีสอร์ท

    3.6 บริษัท ยี่สิบสอง จำกัด (ร้าน โอชิเน เชียงราย)

    3.7 Dang & Aerng Bakery

    3.8 ร้าน หอมรัญจวน เชียงราย

    3.9 Canary Natural Ressort

    3.10 Okay Shabu MFU

    3.11 ร้านโพล่า (Polar Boulangerie and Patisserie)

    3.12 ร้านสี่ฤดูใบไม้ผลิ

    3.13 ร้านใบหม่อน กาแฟสด

    3.14 แป้นเกล็ดวิลล่า (PAN KLED VILLA)

    3.15 ชาบูบ้านหมอ

    3.16 ครัวโกเบย์

    3.17 Clean Food Friendly

    3.18 ร้าน RIBS & CO

           (มีเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

1. ภาควิชาการท่องเที่ยว

    1.1 บริษัท หมื่นมงคล จำกัด

    1.2 บริษัท เอ เอ แฟร์ ทัวร์ จำกัด

    1.3 บริษัท เวิล์ดสยามทราเวล จำกัด

    1.4 บริษัท ลานนาเทรด จำกัด

    1.5 บริษัท ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย จำกัด

2. ภาควิชาการบัญชี

    2.1 บริษัท อินฟินิตี้ โปร ออดิท จำกัด

          (มีเพิ่มเติม)

3. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

    3.1  ร้าน เดอะ วอนเดอเรอร์ (บริษัท เดอะ วอนเดอเรอร์ จำกัด)

    3.2 บริษัท ซาซิมิ เลิฟเวอร์ส เชียงราย จำกัด

    3.3 ร้าน เมลท์ อิน ยัวร์ เมาท์ (บริษัท ฮักแม่ จำกัด)

    3.4 ร้านโอชิเน สาขาเชียงราย (บริษัท ยี่สิบสอง จำกัด)

    3.5 ร้านท่าน้ำภูแล (บริษัท ท่าน้ำภูแล จำกัด)

    3.6 ร้าน Chaseki Hang dong (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาเซกิ (สาขาหางดง))

    3.7 COFFEE BRIGHT

    3.8 บริษัท ใจดี แฟคตอรี่ จำกัด

    3.9 ร้าน จูโม้ง เชียงราย

    3.10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

    3.11 ร้าน The sun café & farm (บริษัท ออล ซัคเซส ทูเกทเตอร์ จำกัด)

    3.12 สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย

    3.13 ร้านฟินฟาร์ม โฮมคาเฟ่

    3.14 บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด  (เคเอฟซี) สาขาไทวัสดุ เชียงราย

    3.15 ร้านอาหาร เดอะดุ๊คส เมญ่า

            (มีเพิ่มเติม)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์