hmk Article


วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาสภาพแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๒. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๓. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๔. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


hmk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.741970 sec.