ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และ มอบหมายนโยบายต่างๆ ให้แก่ คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกท่าน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVRoomcvc

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ