ผลงานของนักเรียน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006

vdo.jpg

ผลงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิกที่นี่   https://drive.google.com/open?id=0B3Rkp3iQwBM9cC1HcnB1RlVYdDQ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


suriyaComIT

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ