โครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ได้ออกให้บริการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ นำทีมโดยนายสุริยา ต๊ะศรีเรือน และทีมงาน เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน มีผู้ใช้บริการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ