อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษา 2562อบรมโครงการเขิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Piyamas_SS

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ