งานที่ 24 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ได้ออกให้บริการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีนายสุริยา ต๊ะศรีเรือน และทีมงาน เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน ณ บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ