วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาคร วรรณสุข และนางอารีรัตน์ ไชยกิติ ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรขนมไทยสร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ