การแข่งขันการทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การแข่งขันการทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Formula Smartbiz ระดับภาคเหนือ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
2. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 หรือ ปวส.1 ปวส.2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Kru_tapanee

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี