วิชาโครงการ ชพบ.3/2


ปวช.3/2 บัญชี วิชาโครงการ

งานที่มอบหมาย

1. งานเดี่ยว  ให้เขียนแผนธุรกิจ คนละ 1 แผน ในวงเงิน 100,000 บาท

ตัวอย่างแผนธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ


2. งานกลุ่ม ให้ทำโครงการ ซึ่งเป็นการนำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้

ตัวอย่าง

1.แบบฟอร์มโครงการวิชาชีพ

2. ตัวอย่างการเขียนโครงการ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Kru_tapanee

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี