กรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่ 240 / 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกำหนดประกอบพิธีไหว้ครูของนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารประกอบพิธีระหว่างเวลา 08.30 ถึง 12.00 น.นักเรียนนักศึกษาประเภทวิชา คหกรรมศิลปกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบ พิธีระหว่างเวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
นางสาวรัตนาบุญเลิศเป็นคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่
1. จัดประชุมตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ถือพานดอกไม้พานธูป
2 จะซ้อมพิธีไหว้ครูในวันเวลาที่แต่ละประเภทวิชากำหนด
3. จัดลำดับการเข้าแถวของนักเรียนนักศึกษา แต่ละชั้นปี
4. รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าห้องประชุม
5.จัดนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีตามประเภทวิชาและเวลาที่กำหนด
6. ควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาตลอดกิจกรรม
7 เชิญคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี
8.จัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภาคเช้าเวลา 08.30 ถึง 12.00 น.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krujeab

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด