คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมลูกเสือโรเวอร์ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่ 274 / 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมลูกเสือโรเวอร์ประจำปีการศึกษา 2558  ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือโรเวอร์ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
นางสาวรัตนาบุญเลิศ ปฎิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายประสานงานวิทยากรมีหน้าที่
1. นัดหมายลูกเสือโรเวอร์เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนด
 2. เป็นวิทยากรในการอบรม
3. ทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krujeab

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด