รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โชว์ผลงาน ของนักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบประณีตศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยต้นเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ประชาชนทั่วไป โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


pariwit

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ