CVC Article


ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาการออกแบบ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


CVC
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.570694 sec.