Pongpisit Album


นำนักศึกษาออกฝึกงาน(ปวส.2)ปฎิบัติงานจริง ลงพื้นที่จริง...เขียนรูป วิทยาลัยการอาชีพเทิง ระหว่าง วันที่ 14-16 ตุลาคม 59


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.018755 sec.