วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ ฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง) โดยมี พันเอกสุวิทย์ วังยาว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


BCVC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ