วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทย ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ วิชาอาหารอาเชียน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

ติชม

สร้างโดย :


curriculum

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ