นำนักศึกษาแข่งขันการจัดโต๊ะอาหาร Set Menu ที่โรงแรมลักษวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

ติชม

สร้างโดย :


TeacherPonD

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การโรงแรมและบริการ