วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมชมงานจัดเลี้ยงอาหารประเภทค็อกเทล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชีียงราย

ติชม

สร้างโดย :


krujak

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ