วันที่ 1 มีนาคม 2561ได้นำนักศึกษา ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ณ กรุงเทพมหานคร

ติชม

สร้างโดย :


krujak

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ