วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่กองสูทกรรม ค่ายย่อยที่ 2 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ติชม

สร้างโดย :


krujak

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ