'การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร'

ติชม

สร้างโดย :


TeacherPonD

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การโรงแรมและบริการ