วันที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร คือ ผอ.วิทยา ใจวิถี และอาจารย์อิทธิ โลหะชาละ ณ ห้องประชุม 2 (633) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


jikung

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ