กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 11 มีนาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


Peerarat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ