การทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย2562จำนวน50คน(ภาคปฏิบัติ)

ติชม

สร้างโดย :


watpon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ