วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การขยายขอบข่ายการรับรอง สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขามัคคุเทศก์ทั่วไป อาชีพมัคคุเทศก์

ติชม

สร้างโดย :


watpon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ