วันที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย คณะครู และบุคลากร ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้แก่ประชาชนและสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ณ ห้องปฎิบัติการผ้า 522 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ