วันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยตัวแทนบุคลากร นำหน้ากาก Face Shield และหน้ากากผ้า มอบให้ส่วนราชการ และโรงพยาบาล ดังนี้ คุณโชติสิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อฯ /ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย / จุดคัดกรอง บ้างปางผักฮี้ / โรงพยาบาลเชียงแสน / โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ